วันอังคาร, 12 ตุลาคม 2564

Huawei เปิดตัว AirEngine Wi-Fi 6 เร่งพัฒนาสู่ยุคเครือข่ายไร้สาย

14 มี.ค. 2020
221
Huawei AirEngine Wi-Fi 6 เครือข่ายไร้สาย

Huawei (หัวเหว่ย) เปิดตัวผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ ซีรี่ย์ AirEngine Wi-Fi 6 ทั้งหมดรวม 10 รุ่น ในงานเปิดตัวอุปกรณ์และโซลูชัน ปี 2563 ของหัวเหว่ย ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ช่วยให้องค์กรพัฒนาเข้าสู่ยุคเครือข่ายไร้สายอย่างเต็มรูปแบบ

เร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านยุคทางด้านดิจิตอลให้เกิดขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วผ่านการสร้างเครือข่ายแบบไร้สายที่สามารถเชื่อต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ ยกระดับการทำงานในองค์กร สายการผลิต และบริการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซีรีย์ใหม่ ผลิตภัณฑ์เรือธง AirEngine 8760 AP มีอัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 10.75 GB ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง สองเท่า สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ WiFi 6 เปิดตัวอุปกรณ์ AirEngine Wi-Fi 6 ซีรีย์ใหม่

โดยในงาน Huawei ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปทั้งหมด 3 ซีรีย์ ได้แก่ AirEngine 8700, AirEngine 6700 และ AirEngine 5700 ครอบคลุมการใช้งานทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาประสบการณ์ของการใช้งานเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีนัยสำคัญในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

  • สถานที่ที่มีการใช้งานเครือข่ายหนาแน่น เช่น สำนักงาน ห้องประชุม สนามกีฬา อาคารผู้โดยสาร และสถานีรถโดยสารสาธารณะ
  • การใช้งานวิดีโอความละเอียดสูง (HD) อย่างเช่น การสอนแบบเสมือนจริง หรือเพิ่มความเสมือนจริง (VR/AR) และการประชุมผ่านวิดีโอ 4K/8K
  • การใช้ในโรงงานที่ควบคุมด้วยเครือข่ายไร้สาย เช่น รถขนส่งอัตโนมัติ (AGV)
  • ใช้งานแบบผสม IoT และ WiFi เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และองค์กรอัจฉริยะ
  • การให้บริการเครือข่ายสาธารณะสำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร เช่น บริเวณลานโล่ง และถนน

ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากก็ได้เริ่มที่จะใช้งาน หรือกำลังพิจารณาการใช้ Wi-Fi 6 เป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับเครือข่ายขององค์กร แทม เดลล์โอโร ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเดลล์โอโร กรุํป กล่าวถึง Wi-Fi 6 ว่า “เราเห็น Wi-Fi 6 เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมาก เนื่องจากตลาดเริ่มเปลี่ยนจาคกลุ่มผู้ใช้งานเทคโนโลยีรุ่นแรก ๆไปสู่ตลาดวงกว้างแล้วในปี 2020 นี้ และปัจจุบันเริ่มมีผู้ใช้งานเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ในรุ่นถัดไปที่มีฟีเจอร์รองรับที่สมบูรณ์ในราคาที่สูงกว่า Wi-Fi 5 หรือ Wi-Fi 4 ไม่มากนัก”

ในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ยุคเครือข่ายไร้สายแบบสมบูรณ์เต็มรูปแบบ เครือข่าย Wi-Fi 6 จำเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ชัดเจน 3 อย่างคือ เชื่อต่อได้ตลอดเวลา ความเร็วสูง และความเร็วระดับ 100 Mbps ในทุกพื้นที่ ความเร็ว AirEngine Wi-Fi 6 ของ Huawei มีอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดถึง 10.75 GB สูงกว่าเครือข่ายแบบมีสายเสียอีก